Nous cursos per a la formació de futurs desenvolupadors d'aplicacions android i llocs web

Formació en especialitats
digitals d'alt nivell

Formació professional per a l'ocupació en especialitats digitals d'alt nivell de qualificació en el marc dels Programes de formació per cobrir necessitats específiques (SOC – FPOAN)
Android Mobile Developer
Front Web Developer
FEs la teva preinscripció!
ANDROID MOBILE DEVELOPER 
El 2018 Barcelona va registrar més d’un milió de professionals, dels quals més d'un 5 % realitzen tasques digitals en què intervé la informàtica, internet o les telecomunicacions. L’informe Digital Talent Overview 2019 permet identificar les 10 àrees professionals digitals més demandades, així com la relació existent entre el nombre de professionals ocupats i el nombre d’ofertes laborals publicades. En el cas del desenvolupament d’aplicacions mòbils (Mobile Developer), la ràtio d’una oferta per cada 13 professionals indica que aquest perfil està tensionat (té més demanda al mercat que oferta) tant si ho comparem amb les ràtios d'oferta per treballador del mercat laboral com de les professions digitals i, per tant, es necessari formar persones en aquest camp. Concretament, per arribar a la ratio d'un treballador per cada 17 ofertes de feina, caldria formar unes 1.300 persones.
El 2018 Barcelona va registrar més d’un milió de professionals, dels quals més d'un 5 % realitzen tasques digitals en què intervé la informàtica, internet o les telecomunicacions. L’informe Digital Talent Overview 2019 permet identificar les 10 àrees professionals digitals més demandades, així com la relació existent entre el nombre de professionals ocupats i el nombre d’ofertes laborals publicades. En el cas del desenvolupament d’aplicacions mòbils (Mobile Developer), la ràtio d’una oferta per cada 13 professionals indica que aquest perfil està tensionat (té més demanda al mercat que oferta) tant si ho comparem amb les ràtios d'oferta per treballador del mercat laboral com de les professions digitals i, per tant, es necessari formar persones en aquest camp. Concretament, per arribar a la ratio d'un treballador per cada 17 ofertes de feina, caldria formar unes 1.300 persones.
Informació general
Requisits d'accés
Objectiu del programa
Resultats d’aprenentatge
Formulari de preinscripció
Identificador del curs:  21/FPOAN/570/0171555/004
Adreça del curs:  Carrer Perú, 46. 08018. Barcelona.
Organitza:  UOC Corporate
Dates del curs:  10/01/2022 – 29/04/2022
Modalitat:  Presencial / Aula virtual
Estat del curs:  Curs en període d’informació
Adreça de contacte:  [email protected] / [email protected]
Per dur a terme les funcions professionals de Mobile Developer és necessari disposar d'algun dels següents requisits:

• Has completat un grau universitari en qualsevol àmbit
• Tenir un cicle formatiu de Grau Superior en l’àrea d’informàtica.
• Tenir un certificat professional de nivell 3 en l’àrea d’informàtica.

A més, has d’estar inscrit en el SOC en situació de demandant d’ocupació. Si no estàs inscrit, contacta amb la teva oficina de referència a través del telèfon 900 800 046 de dilluns a divendres de 8:00h – 14:00h
Adquirir els coneixements, destreses i habilitats necessàries per tal de desenvolupar aplicacions mòbils amb el sistema operatiu Android per treballar en el sector digital.
CONEIXEMENTS
• Fonaments del llenguatge de programació Java i la programació orientada a objectes.
• Tècniques, mètodes i instruments per al disseny, el desenvolupament i la gestió de Projectes Android
• Coneixement de l’arquitectura d’un Projecte Android
• Connexió amb servidors i bases de dades externes
• Coneixement de les característiques tècniques i les eines per al disseny d’interfícies d’usuari per a projectes Android

Habilitats
• Capacitat crítica i autocrítica
• Identificar els factors clau d’un problema
• Planificar, gestionar, avaluar i definir un projecte Android utilitzant sistemes de control de versions (Github o similars) i metodologies de programació àgils.
• Capacitat per analitzar un codi i identificar els problemes d’execució amb una eina de debug.
• Capacitat per a gestionar el cicle de vida d’un desenvolupament Android
• Capacitat per a dissenyar i desenvolupar una Interfície d’Usuari per a Android
• Capacitat de gestionar informació de diferents fonts: sistemes de fitxers, bases de dades i serveis web....
• Capacitat de dissenyar i implementar una aplicació Android fent servir els llenguatges Java i Kotlin amb llibreries, eines i entorns de programació

Competències
• Gestionar i controlar un projecte Android real.
• Saber escollir la millor implementació d'un problema real a partir dels recursos disponibles.
• Desenvolupar projectes en entorns col·laboratius reals de forma coordinada.
• Desenvolupar eficientment i innovadora, en qualsevol àrea de valor d’una empresa o organització, les funcions bàsiques de programador d’aplicacions en Android
• Actitud proactiva i de millora continua
ANDROID MOBILE DEVELOPER 
Omple el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs d'Android Mobile Developer
Amb la col·laboració de:
Amb la col·laboració de:
FRONT END WEB DEVELOPER
El 2018 Barcelona va registrar més d’un milió de professionals, dels quals més d'un 5 % realitzen tasques digitals en què intervé la informàtica, internet o les telecomunicacions. L’informe Digital Talent Overview 2019 permet identificar les 10 àrees professionals digitals més demandades, així com la relació existent entre el nombre de professionals ocupats i el nombre d’ofertes laborals publicades. En el cas del desenvolupament d’aplicacions mòbils (Mobile Developer), la ràtio d’una oferta per cada 13 professionals indica que aquest perfil està tensionat (té més demanda al mercat que oferta) tant si ho comparem amb les ràtios d'oferta per treballador del mercat laboral com de les professions digitals i, per tant, es necessari formar persones en aquest camp. Concretament, per arribar a la ratio d'un treballador per cada 17 ofertes de feina, caldria formar unes 1.300 persones.
El 2018 Barcelona va registrar més d’un milió de professionals, dels quals més d'un 5 % realitzen tasques digitals en què intervé la informàtica, internet o les telecomunicacions. L’informe Digital Talent Overview 2019 permet identificar les 10 àrees professionals digitals més demandades, així com la relació existent entre el nombre de professionals ocupats i el nombre d’ofertes laborals publicades. En el cas del desenvolupament d’aplicacions mòbils (Mobile Developer), la ràtio d’una oferta per cada 13 professionals indica que aquest perfil està tensionat (té més demanda al mercat que oferta) tant si ho comparem amb les ràtios d'oferta per treballador del mercat laboral com de les professions digitals i, per tant, es necessari formar persones en aquest camp. Concretament, per arribar a la ratio d'un treballador per cada 17 ofertes de feina, caldria formar unes 1.300 persones.
Informació general
Requeriments del curs
Objectiu del programa
Resultats d’aprenentatge
Formulari de preinscripció
Identificador del curs:  21/FPOAN/570/0171555/001
Organitza:  UOC Corporate
Adreça del curs:  Carrer Perú, 46. 08018. Barcelona.
Dates del curs:  10/01/2022 – 29/04/2022
Estat del curs:  Curs en període d’informació
Modalitat:  Presencial / Aula virtual
Adreça de contacte:  [email protected] / [email protected]
Per dur a terme les funcions professionals de Front End Developer és necessari disposar d'algun dels següents requisits:

• Has completat un grau universitari en qualsevol àmbit
• Tenir un cicle formatiu de Grau Superior en l’àrea d’informàtica.
• Tenir un certificat professional de nivell 3 en l’àrea d’informàtica.

A més, has d’estar inscrit en el SOC en situació de demandant d’ocupació. Si no estàs inscrit, contacta amb la teva oficina de referència a través del telèfon 900 800 046 de dilluns a divendres de 8:00h – 14:00h
Adquirir els coneixements, destreses i habilitats necessàries per tal de desenvolupar aplicacions web en l’àmbit Front-end per treballar en el sector digital.
CONEIXEMENTS
• Dominar els elements bàsics del web: HTTP, HTML i CSS.
• Conèixer els estàndards i les directrius d’accessibilitat WCAG 2.1 (Nivell AA).
• Tenir coneixements bàsics de maquetació. Identificar i reconèixer dissenys realitzats amb eines bàsiques de disseny gràfic.
• Dominar els elements bàsics de la programació frontend: JavaScript, AJAX i APIs REST.
• Tenir coneixements sobre els principals paradigmes que apareixen en els diversos frameworks (data binding, reactivitat, templates, routing, state management).
• Tenir coneixements d’un framework de Front-End, en particular Vue.js.

Habilitats
• Capacitat d’aplicar els coneixements de web bàsics d’HTML i CSS en entorns d’ordinadors de sobretaula, tauletes i mòbil..
• Escriure i depurar codi.
• Capacitat d’avaluar web bàsic, HTML, CSS i JavaScript segons les directrius d’accessibilitat WCAG 2.1 (Nivell AA).
• Capacitat de reproduir en codi dissenys realitzats com a prototips amb eines de disseny gràfic.
• Interpretar i reescriure les estructures bàsiques de la programació orientada a objectes clàssica, dins el paradigma de la programació asíncrona i l’herència basada en prototipus.
• Habilitat d’interpretar i reescriure crides, dades i codi AJAX.

Competències
• Saber prioritzar tasques en projectes de desenvolupament.
• Entendre les necessitats de l’usuari.
• Capacitat per triar la millor solució de codi davant d’un problema donat.
• Interpretar documentació tècnica relacionada amb el front-End web, també en anglès.
• Treballar en entorns col·laboratius de desenvolupament de software.
• Treballar de forma productiva, arribant a desenvolupar un producte lliurable al client.
• Avaluar de forma crítica solucions existents i capacitat de reutilitzar-les.
FRONT END WEB DEVELOPER
Omple el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs d'Front End Web Developer
Amb la col·laboració de:
Amb la col·laboració de:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram